DİZAYN XİDMƏTİ

Çap sahəsində hər məhsulun dizaynı önəm daşıyır. Dizayn elə olmalıdır ki, məhsul və xidmətlərin ictimaiyyətə çatdırılması daha dəqiq və aydın olsun Read More

PROMO ÇAP

Promo məhsullar şirkətin inkişaf tempinə təsir edə biləcək marketinq strategiyasının vacib hissəsidir. Şirkətin brendinə daha çox diqqəti cəlb etmək xarakteri daşıyan bu prosesin nəticəsi imicin formalaşmasına və gəlirlərin artmasına səbəb olur. Read More

MƏTBƏƏ XİDMƏTİ

Poliqrafiya sənayesi çap məhsullarının istehsalı sahəsidir. Poliqrafiya məhsullarının istehsal olunduğu müəssisə isə mətbəə adlanır. Read More

REKLAM

Reklam istehlakçısının diqqətini reklam obyektinə müxtəlif vasitə və üsullardan istifadə olunmaqla istənilən formada cəlb etmək, marağını formalaşdırmaq və saxlamaq, əmtəəni bazarda tanıtmaq və satışını stimullaşdırmaq məqsədi ilə yayımlanan məlumatdır”. Read More
bizi izlə... keyfiyyət təcrübədən yaraNAR...